Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, ALT GLOBAL BİLİŞİM TURİZM KUY. TİC. LTD. ŞTİ. (ŞİRKET) tarafından yönetilmekte olan www.biletsepeti.com.com adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 

VERİ SORUMLUSU

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ALT GLOBAL BİLİŞİM TURİZM KUY. TİC. LTD. ŞTİ.’dir.

Süreçlerine göre işlenen kişisel verileriniz, işleme amaçları, hukuki sebepleri ve aktarıma ilişkin bilgileri sol taraftaki bölümden seçerek hangi süreçte hangi verilerin nasıl işlendiğini öğrenebilir; kişisel verilerinizin ne şekilde elde edildiği, verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınızın ne olduğu ve bu hakları kullanmak için biletpeti.com’a ne şekilde başvuracağınıza ilişkin bilgileri de burada bulabilirsiniz.

I. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Amacı 

Biletsepeti.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Çeşitli havayolu ve otobüs firmalarının acentesi olarak Uçak ve otobüs bileti ile Otel rezervasyonu sunan biletsepeti.com.com, seyahat hizmetlerinin yanında en uygun kredi, internet ve GSM paketlerini karşılaştırma hizmetleri de vermektedir. Bu faaliyetler içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verileriniz Biletsepeti.com’un gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bağlamında işlenebilmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz kullandığınız Biletsepeti.com.com hizmetine ve süreçlerine göre değişmekte olup, işbu aydınlatma metni kullandığınız hizmet ve süreçlere göre hazırlanmış tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.

II. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı Ve Değiştirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Şirketimiz, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman biletsepeti.com.com üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler Biletsepeti.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

III. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Bu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri statüsündeki verilerin neler olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Biletsepeti.com.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Şirket, Veri Sahibi tarafından üyelik girişi ve ilgili pakete ilişkin ödeme yapılması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

 • Ad, soyad vb. kimlik bilgileri, Kimlik(Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Dönüş Tarihi, Kalkış Havalimanı, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),  Hukuki İşlem (Kullanım Kuralları )
 • Adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri
 • Şirket Bilgisi, Sektör Bilgisi, Çalışan Sayısı
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri
 • Ödeme Bilgisi
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Şirket, Veri Sahibinin Siteyi kullanımı sırasında bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Site üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda;

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

İletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

(Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde )

İletişim (E-Posta Adresi, İletişim izni), Seyahat Bilgileri

 

Mal / Hizmet Satış Süreçleri ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

(Kredi kartı bilgilerini yetkili tedarikçilerimiz vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde)

Kimlik (Soyad, Ad), İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni), Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Seyahat Bilgileri

 

Yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir havayolu firmasından bilet almak istiyorsanız; Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

 

Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Dönüş Tarihi, Havayolu Firması, Uçuş Kalkış Tarihi, Uçak Varış Tarihi, Segment Kalkış Yeri, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),

 

İptal işlemi ile ilgili bilgilere ilişkin

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla

(Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Uçak Bileti Sözleşmesi'ne istinaden;)

Kimlik (Soyad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil)), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gönderilen Kod, İptal Talebi ve Uçuş Son Durumu)

 

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla


 

(Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; )

Kimlik (Soyad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil)), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gönderilen Kod, İptal Talebi ve Uçuş Son Durumu)
    

 

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Uçak bileti arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler

Seyahat Bilgileri

Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Aktarmasız,

Nereye, Dönüş Tarihi, Kalkış Havalimanı, Tek Yön, Bagaj, vd.

 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle


 

Web sitesi kullanım sözleşmesi ile Uçak bileti satış sözleşmesinin kurulması

Fiyat alarmı kurup seçtiğiniz uçuş hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız

İletişim 

(E-Posta Adresi, Ticari elektronik ileti onayı)

Seyahat Bilgileri 

(Seçilen Uçuş)

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
Açık rızanız sebebiyle KVKK Md.5/1’e istinaden

 

IV. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz seyahat bilgileri seferler ile bilet fiyatları gibi bilgileri sorgulamak için havayolu ve uçak bileti dağıtım sistemleri ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca yurt dışı için bilet arıyorsanız veya yurt dışı menşeli havayolu firması ile seyahat edecekseniz, bu kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için gereken sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ve seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki havayolu firmalarına aktarılabilir.

V.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Şirketimizce, bayi portalimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden, yahut sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından ve yahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebilmektedir.

VI. Müşteri, Muhtemel Müşteri Ve İş Ve Çözüm Ortakları Verisi

·       Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

·       İş ve Çözüm Ortakları Verileri

biletsepeti.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

·       Reklam amaçlı veri işleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına biletsepeti.com riayet etmektedir. Elektronik ileti gönderilebilmesi için kişisel veriler hizmet sağlayıcılara ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sistemi A.Ş.' ye aktarılmaktadır.

·       Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

·       Şirketin veri işlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

·       Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. biletsepeti.com ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

biletsepeti.com, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Aracılığımızla rezervasyon yaptırdığınız tesis ve havayolu, Covid-19 kapsamında çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği misafirlerden, kendilerine ve yakınlarına ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere bazı kişisel veriler talep edebilir. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.

·       Üyelik işlemleri yolu ile elde edilen veriler

Biletsepeti.com' a üye olmanız halinde üyelikte vermiş olduğunuz kişisel veriler sistemlerimizde işlenir. Şayet bizim sistemimize Facebook, Google ya da başka sosyal medya araçları ile üye olursanız; adınız, soyadınız, profil resminiz ve e-mail adresiniz gibi ilgili sosyal medya aracının partnerlerine sağladığı bilgilerinize erişilmekte ve Biletsepeti.com sistemlerine aktarılmaktadır.

·       Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda biletsepeti.com, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak biletsepeti.com, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

VII. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibinin Siteden faydalanabilmesi ve Siteye konu hizmetlerin sağlanması için bu Politika ile biletsepeti.com Kullanıcı Sözleşmesinde belirlenen ve Site ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirket Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

VIII. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politikada ifade edilen şartlarda:

•          Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

•          Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,

•          Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

•          Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu biletsepeti.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik ve kişisel verilen korunması ve işlenmesi politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

IX. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin ŞİRKET’ teki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem Güvenliği

ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XII.Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri ile Hakları Hakkında

•          Veri Sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

•          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•          İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•          İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verile-rin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ki-şinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini [email protected]  mail adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esas-tır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edil-mesi mümkündür.

Veri Sahibi, biletsepeti.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

XIII. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu;

Kuştepe Mah. Leylak Sok Nursanlar İş Merkezi No:1 K:6 D:22 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak;

[email protected]kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

Daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected]  adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.